Årsmöte 2020

Handlingarna till årsmötet hittar du här

Dagordning

Balansrapport

Budget

Resultatrapport

Verksamhetsberättelse 2019

Verksamhetsplan 2020

Motion