Plats: Grusplan bakom Visättra Sportcenter,Huddinge.

Tävlingsansvarig Apollogruppen:
Ankie Wigren