redigerad: 2023-01-12
ändrat datum

Kallelse till Ordinarie Årsmöte för Apollogruppen.

Datum: 2023-02-16.

Plats: Konferenslokal/Visättra Sportcenter, Huddinge.

Tid: kl 19.00

Dagordning och övrig dokumentation läggs ut eller går att få via mail vid behov.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

Maila info@apollogruppen.se