Vardagslydnad

Vardagslydnad för max 6 deltagare.

Instruktör: Ankie Wigren

Krusavgift: 1700

Kursen vänder sig till hundar över 6 månader.

Vi fortsätter med grunderna och fyller på med stadga och störning, passivitet, föjsamhet, lek, kontakt, sitt ligg och inkallning. Fortsättning med frivillig hantering av hunden.

Kort paus mellan teoripass vid varje tillfälle.

Anmälan med namn, adress, personnr (pga studiefrämjandet kräver det), mailadress och telefonnr samt hundens namn, ålder, kön, ras utbildningsnivå samt förväntningar på kursen skickas till kurs@apollogruppen.se

Betalning ska vara klubben tillhanda senast 1 vecka innan kursstart på plusgiro 732011-2 då kallelse skickas ut.

 

Schema